İletişim

Sahin Mah. Sait Polat Bulvarı No: 396 33450 TARSUS / MERSİN
+90 (324) 651 53 53
info@adaka.com.tr

    Sahin Mah. Sait Polat Bulvarı No: 396 33450 TARSUS / MERSİN

    GRUP ŞİRKETLERİ